Duurzaamheid

Voor het landgoed van de toekomst

Duurzaamheid

Duurzaamheid en Scouting gaan hand in hand. Daarom is ook het Scoutinglandgoed een duurzaam terrein. Dat zie je overal op het landgoed terug. Kampeerders kunnen gebruik maken van van verschillende faciliteiten op het Scoutinglandgoed Zeewolde, het terrein is zo ontworpen dat biodiversiteit wordt gestimuleerd maar ook de gebouwen zijn bijvoorbeeld gebouwd van duurzame materialen van Staatsbosbeheer uit de buurt. Er wordt gebruik gemaakt van een grijswatercircuit, afval wordt gescheiden, groene stroom wordt ingekocht. Allemaal zodat de natuur volop de ruimte krijgt om te bloeien.

Op een jonge leeftijd leren scouts al hoe belangrijk de natuur is

Sinds de zomer van 2018 is Scoutinglandgoed Zeewolde officieel lid geworden van het SCENES netwerk. SCENES staat voor Scout Centre of Excellence for Nature and Environment. Er zijn drie globale voorwaarden waar aan voldaan moet worden om lid te zijn van het SCENES netwerk. Het Scoutingterrein moet natuurlijk zijn, natuur-en milieu educatie aanbieden en er moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het milieu.

Wereldwijd zijn 34 Scoutingterreinen aangesloten bij dit netwerk van duurzame Scoutingterreinen. Een SCENES terrein heeft zich eraan gecommitteerd om het milieu te beschermen en ook meer begrip voor het milieu te creëren. Het doel van dit netwerk is om Scouts (en niet-Scouts) bewust te maken van het belang van de natuur en het milieu, als terrein zelf de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden en om de natuurlijke omgeving te beschermen. Meer informatie over SCENES kan op de website van SCENES gevonden worden.

Lijkt het jou gaaf om tijdens je bezoek aan Scoutinglandgoed Zeewolde aan de slag te gaan met duurzaamheid? Misschien is het World Scout Environment Programm dan een leuk programmaonderdeel!

Het Avonturenhuis

In 2020 wordt het Avonturenhuis gerealiseerd. Het streven is om dit één van de meest duurzame Scoutinggebouwen ooit te maken. Hoe we dat gaan doen is terug te lezen op de pagina van het avonturenhuis.

Faunatoren

Een mooi voorbeeld van een duurzaam initiatief op het Scoutinglandgoed Zeewolde is de Faunatoren. Een aantrekkelijke woonplaats voor vogels, zoogdieren en insecten. De zeven meter hoge toren is speciaal gebouwd om de biodiversiteit nog verder te bevorderen.

Nutsvoorzieningen

Kamperen op zijn Scouts is in een tent kamperen met minimale middelen. Al onze faciliteiten zijn afgestemd om al onze gasten met gebruik van minimale middelen te laten kamperen. Stroom en water is zeer beperkt en in beperkte mate aanwezig. Het is verstandig om aanvragen minimaal 2 weken voorafgaand aan je verblijf een verzoek in te dienen via het formulier http://www.scoutinglandgoed.nl/aanvraag-electra