Reserveringsvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden

 1. Reserveren en betalen
  1. De actuele prijzen vind je op de website https://scoutinglandgoed.nl
  2. Reservering van een kampeerveld of accommodatie geschiedt via de website https://scoutinglandgoed.nl/reserveer-direct/ of per e-mail reserveringen@scoutinglandgoed.nl.
  3. Binnen twee weken na reservering ontvang je een reserveringsbevestiging.
  4. Mocht je geen gebruik willen maken van deze reservering dan dien je op tijd te annuleren. Zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden.
  5. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient je aanbetaling (50% van de totale som) binnen 7 dagen op onze rekening te zijn bijgeschreven, anders vervalt je reservering. Uiterlijk 31 dagen voor aanvang van je verblijf moet het totaal verschuldigde bedrag door ons zijn ontvangen.
  6. Met het betalen van de aanbetaling ga je akkoord met deze voorwaarden en met onze spelregels en is je reservering definitief.
  7. Indien je reservering binnen 31 dagen voor aanvang van je verblijf geschiedt, dan dien je na ontvangst van de reserveringsbevestiging de totale som in één keer en direct te voldoen.
  8. Niet tijdig betalen geeft ons het recht een gereserveerd kampeerveld of accommodatie te annuleren. De in deze voorwaarden genoemde annuleringscondities zijn dan van toepassing.
  9. Heb je om een optionele reservering gevraagd dat blijft je optie maximaal 14 dagen na onze bevestiging dat de optie is genoteerd, staan. Zorg ervoor dat je binnen die 14 dagen ons laat weten (via reserveringen@scoutinglandgoed.nl) of je de optie annuleert, bevestigt of wil wijzigen.
  10. Als je na 14 dagen niet hebt gereageerd vervalt je optionele reservering en daarmee een mogelijke voorkeur voor een locatie.
  11. Als na vaststellen van de reservering en de betaalde kosten, SLZ van overheidswege te maken krijgt met lastenverzwaring en/of heffingen dan worden deze doorberekend ook na de al (gedeeltelijk) ontvangen betalingen.
  12. Om de korting voor Scouts te ontvangen is het opgeven van je lidnummer van Scouting Nederland verplicht. Wordt geen lidnummer afgegeven of komt je lidnummer niet voor in het ledenbestand van Scouting Nederland dan vervalt het recht op korting.
  13. Bij het maken van een reservering verstrek je in ieder geval je volledige naam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres, dag en tijd van aankomst en vertrek en het aantal personen.

 2. Wijzigingen in je reservering
  1. Wijzigingen in het deelnemersaantal kunnen tot 31 dagen voor de aankomstdatum kosteloos via de e-mail aan reserveringen@scoutinglandgoed.nl doorgegeven worden.
  2. Na een wijziging ontvang je een aangepaste reservering en factuur.

 3. Reserveren activiteiten-, en spelmateriaal
  1. Alle informatie over activiteiten-, en spelmateriaal staan vermeld op de website https://scoutinglandgoed.nl/activiteiten.
  2. Je kunt deze van te voren reserveren of tijdens het verblijf op ons landgoed. Vooraf reserveren geeft uiteraard meer duidelijkheid op beschikbaarheid.
  3. Voor een aantal activiteiten-, en spelmateriaal maken we gebruik van externe partners, indien niet anders aangegeven reserveer je en betaal je direct bij de betreffende externe partner.
  4. Activiteiten-, en spelmateriaal die je afneemt van SLZ kun je direct bij je reservering van je kampeerveld regelen of je stuurt een e-mail naar: reserveringen@scoutinglandgoed.nl onder opgave van gewenste producten, aantal en datum.
  5. Reserveringen voor stroom is op een zeer beperkt aantal velden mogelijk.
  6. Je ontvangt een aangepaste reservering op basis van je kampeerveld en gewenste producten.
  7. De nieuwe nota betaal je zoals hierboven onder “Reserveren en betalen” is opgeschreven.
  8. In dringende gevallen bijvoorbeeld i.v.m. de planning nemen wij contact met je op.

 4. Wijzigingen in je reservering van activiteiten, spelmateriaal en kampeermiddelen
  1. Geef je uiterlijk 31 dagen voor je aankomst door via reserveringen@scoutinglandgoed.nl.
  2. Activiteiten, spelmateriaal en kampeermiddelen die wij speciaal voor jouw (extern) hebben geregeld kunnen alleen gewijzigd en/of geannuleerd worden indien de externe partners ons niets in rekening brengen. Anders belasten wij de gemaakte kosten aan je door.
  3. Na een wijziging ontvang je een aangepaste reservering en factuur.

 5. Eindafrekening
  1. Het aantal deelnemers en aantal nachten dat is opgegeven bij het reserveren is ook het minimale aantal deelnemers dat wordt afgerekend.
  2. Als het deelnemersaantal en/of nachten meer is geweest dan bij het reserveren aangegeven, dan wordt dit bij je vertrek verrekend.
  3. Voor vertrek wordt de definitieve rekening opgemaakt en dien je alle nog openstaande kosten direct en ter plaatse te voldoen.
  4. Indien uit de afrekening blijkt dat er recht bestaat op een terugbetaling dan zal deze terugbetaling achteraf geschieden op de bankrekening waarvan de laatste betaling m.b.t. die reservering afkomstig is. Bedragen onder de € 10,00 worden niet terug betaald.
  5. Wij kunnen je vragen om bij een terugbetaling voor onze administratie en controles een formulier in te vullen. Alleen een compleet ingevuld formulier geeft recht op retour betaling.
  6. Alle kosten dienen in € (Euro’s) betaald te worden; bij voorkeur met een pinbetaling.
  7. Indien wij de (deel)rekening moeten opsturen behouden wij ons het recht voor om € 25,00 voor handelings-, en administratiekosten in rekening te brengen.

 6. Annulering
  1. Als door omstandigheden (een deel van) de reservering door de huurder wordt geannuleerd gelden de volgende annuleringscondities:
   • Indien wij de (deel)rekening moeten opsturen behouden wij ons het recht voor om € 25,00 voor handeling Annulering dient altijd schriftelijk (e-mail) te geschieden. De datum van ontvangst van de annulering geldt als annuleringsdatum. Door de annulering vervallen alle rechten.
   • Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
   • In de periode van vijf maanden tot een maand voor aankomst ben je alleen de aanbetaling verschuldigd (50% van de totale som exclusief de in rekening gebrachte toeristenbelasting).
   • In de periode van minder dan 31 dagen tot en met de datum van aankomst wordt de volledige som in rekening gebracht zoals vastgesteld op de reservering (exclusief toeristenbelasting). Je kunt dit risico afdekken door zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij tussentijds vertrek in de gereserveerde periode vindt geen restitutie plaats voor niet genoten overnachtingen.
  2. Bijzondere omstandigheden: in overmacht situaties veroorzaakt door natuurrampen,
   politieke conflicten, weersomstandigheden et cetera kunnen wijzigingen in je reservering noodzakelijk zijn. Van wijzigingen voor aanvang van je verblijf word je op de hoogte gesteld.

 7. Aankomst- en vertrektijden
  1. Je huurt je kampeerveld van 13 uur op de aankomst dag tot 13.30 uur op de dag van vertrek.
  2. De slaapkamers, keuken en huiskamers van het Avonturenhuis, kun je vanaf 15.00 uur betreden op de aankomstdag tot 11.00 uur op de dag van vertrek.
  3. Indien je (buiten de zomerperiode) enkel voor een weekend (vrijdag tot en met zondag) boekt dan kun je vrijdagavond vanaf 19.00 uur terecht en is op zondag de uiterlijke vertrektijd 17.00 uur.
  4. Hiervan afwijkende tijden dien je per e-mail bij team reserveringen aan te vragen (reserveringen@scoutinglandgoed.nl) en gelden alleen bij een positieve bevestiging.

 8. Aanvullende voorwaarden
  1. In het geval van evenementen en grote (groeps-)kampen kunnen aanvullende voorwaarden opgelegd worden. Deze evenementen spreken wij met de organisatie graag vroegtijdig door. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt die wordt aangekondigd in de reserveringsbevestiging.
  2. Honden zijn op het hele kampeerveld niet toegestaan.
  3. Het bij aankomst overleggen van een “nachtregister” met minimaal per persoon vermeld, de achternaam, voorletters en woonplaats, is wettelijk verplicht. Dit nachtregister word je bij reservering toegestuurd zodat je dit van te voren al kan invullen.
  4. Voor het Avonturenhuis is een verplichte eindafkoop van de schoonmaak van toepassing.
  5. Afhankelijk van het jaargetijde en de weersomstandigheden berekenen wij een energietoeslag door.

 9. Voorkeur voor kampeerveld of slaapkamer
  1. Je kunt bij je reservering voorkeur aangeven voor een specifiek kampeerveld of slaapkamer.
  2. Wij zullen zoveel als mogelijk deze voorkeur proberen aan te houden.
  3. Het kan zijn dat wij niet aan je voorkeur kunnen voldoen of in een later stadium het bevestigde kampeerveld of slaapkamer moeten wijzigen Je wordt hiervan zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
  4. Wijzigen van je kampeerveld of slaapkamer, geeft geen recht op restitutie of een kosteloze annulering.

 10. Klachtenregeling
  1. Indien er een klacht is met betrekking tot de totstandkoming of afwikkeling van de reservering dan kan men zich wenden tot info@scoutinglandgoed.nl.
  2. Een klacht moet minimaal het reserveringsnummer, afzender en een goede omschrijving van de klacht bevatten.
  3. Bij een volledige klacht wordt uiterlijk 4 weken na het indienen een beslissing genomen en wordt de klager van de uitkomst schriftelijk (e-mail) op de hoogte gebracht.

Zie ook onze Spelregels voor het verblijf.