Reserveringsvoorwaarden

Reserverings- en annuleringsvoorwaarden.

 1. Toepasselijkheid
  1. De reserveringsvoorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming van alle reserveringen, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van reserveringen.
  2. Afwijken van de reserveringsvoorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.
  3. De reserveringsvoorwaarden strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke-, en rechtspersonen waarvan SLZ gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van reserveringen of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van SLZ.
 2. Reserveren en betalen
  1. De actuele prijzen vind je op de website https://scoutinglandgoed.nl/prijslijst
  2. Reservering van een kampeerveld of accommodatie geschiedt via de website https://scoutinglandgoed.nl/reserveer-direct/ of per e-mail reserveringen@scoutinglandgoed.nl.
  3. Binnen twee weken na reservering ontvang je een reserveringsbevestiging.
  4. Mocht je geen gebruik willen maken van deze reservering dan dien je op tijd te annuleren. Zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden.
  5. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient je aanbetaling (50% van de totale som) binnen 14 dagen op onze rekening te zijn bijgeschreven. Uiterlijk 31 dagen voor aanvang van je verblijf moet het totaal verschuldigde bedrag door ons zijn ontvangen.
  6. Met het betalen van de aanbetaling ga je akkoord met deze voorwaarden en met onze spelregels en is je reservering definitief.
  7. Indien je reservering binnen 31 dagen voor aanvang van je verblijf geschiedt, dan dien je na ontvangst van de reserveringsbevestiging de totale som in één keer en direct te voldoen.
  8. Niet tijdig betalen geeft ons het recht een gereserveerd kampeerveld of accommodatie te annuleren. Je betalingsverplichting blijft onverwijld bestaan. De in deze voorwaarden genoemde annuleringscondities zijn dan van toepassing.
  9. Heb je om een optionele reservering gevraagd dat blijft je optie maximaal 14 dagen na onze bevestiging dat de optie is genoteerd, staan. Zorg ervoor dat je binnen die 14 dagen ons laat weten (via reserveringen@scoutinglandgoed.nl) of je de optie annuleert, bevestigt of wil wijzigen.
  10. Als je na 14 dagen niet hebt gereageerd vervalt automatisch je optionele reservering en daarmee een mogelijke voorkeur voor een locatie.
  11. Als na vaststellen van de reservering en de betaalde kosten, SLZ van overheidswege te maken krijgt met lastenverzwaring en/of heffingen dan worden deze doorberekend ook na de al (gedeeltelijk) ontvangen betalingen.
  12. Om de korting voor Scouts te ontvangen is het opgeven van je lidnummer van Scouting Nederland verplicht. Wordt geen lidnummer afgegeven of komt je lidnummer niet voor in het ledenbestand van Scouting Nederland dan vervalt het recht op korting.
  13. Bij het maken van een reservering verstrek je in ieder geval je volledige naam, geboortedatum, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres, dag en tijd van aankomst en vertrek en het aantal personen.
 3. Wijzigingen in je reservering
  1. Wijzigingen in het deelnemersaantal kunnen tot 31 dagen voor de aankomstdatum kosteloos via de e-mail aan reserveringen@scoutinglandgoed.nl doorgegeven worden.
  2. Na een wijziging ontvang je een aangepaste reservering en factuur.
 4. Reserveren activiteiten-, kampeer, en spelmateriaal
  1. Alle informatie over activiteiten-, en spelmateriaal staan vermeld op de website https://scoutinglandgoed.nl/activiteiten.
  2. Je reserveert dat minimaal 14 dagen voor aankomst van je verblijf op ons landgoed. Vooraf reserveren geeft meer duidelijkheid op beschikbaarheid.
  3. Voor een aantal activiteiten-, en spelmateriaal maken we gebruik van externe partners, indien niet anders aangegeven reserveer je en betaal je direct bij de betreffende externe partner.
  4. Activiteiten-, en spelmateriaal die je afneemt van SLZ kun je direct bij je reservering van je kampeerveld regelen of je stuurt een e-mail naar: reserveringen@scoutinglandgoed.nl onder opgave van gewenste producten, aantal en datum.
  5. Reserveringen voor stroom (tegen kosten) is op een zeer beperkt aantal velden mogelijk.
  6. Je ontvangt een aangepaste reservering op basis van je kampeerveld en gewenste producten.
  7. De nieuwe nota betaal je zoals hierboven onder “Reserveren en betalen” is opgeschreven.
  8. In dringende gevallen bijvoorbeeld i.v.m. de planning nemen wij contact met je op.
  9. Kampeermaterialen zoals tafels, banken, tenten, etc., etc., huur en betaal je voor minimaal 3 dagen.
  10. Indien je tot 7 dagen voor aankomst tot en met de dag van aankomst de aanvraag annuleert behouden wij ons het recht voor daarvoor een annuleringsfee te rekenen gelijk aan 50% van de totale gehuurde som..
 5. Wijzigingen in je reservering van activiteiten, spelmateriaal en kampeermiddelen
  1. Geef je uiterlijk 31 dagen voor je aankomst door via reserveringen@scoutinglandgoed.nl.
  2. Activiteiten, spelmateriaal en kampeermiddelen die wij speciaal voor jouw (extern) hebben geregeld kunnen alleen gewijzigd en/of geannuleerd worden indien de externe partners ons niets in rekening brengen. Anders belasten wij de gemaakte kosten aan je door.
  3. Na een wijziging ontvang je een aangepaste reservering en factuur welke 31 dagen voor aankomst volledig moet zijn betaald.
 6. Eindafrekening
  1. Het aantal deelnemers en aantal nachten dat is opgegeven bij het reserveren is ook het minimale aantal deelnemers dat wordt afgerekend.
  2. Als het deelnemersaantal en/of nachten meer is geweest dan bij het reserveren aangegeven, dan wordt dit bij je vertrek verrekend.
  3. Voor vertrek wordt de definitieve rekening opgemaakt en dien je alle nog openstaande kosten direct en ter plaatse te voldoen.
  4. Indien uit de afrekening blijkt dat er recht bestaat op een terugbetaling dan zal deze terugbetaling achteraf geschieden op de bankrekening waarvan de laatste betaling m.b.t. die reservering afkomstig is.
  5. Wij kunnen je vragen om bij een terugbetaling voor onze administratie en controles een formulier in te vullen. Alleen een compleet ingevuld formulier geeft recht op retour betaling.
  6. Alle kosten dienen in € (Euro’s) betaald te worden; bij voorkeur met een pinbetaling.
  7. Indien wij de (deel)rekening moeten opsturen behouden wij ons het recht voor om € 25,00 voor handelings-, en administratiekosten in rekening te brengen.
 7. Annulering
  • Als door omstandigheden (een deel van) de reservering door de huurder wordt geannuleerd gelden de volgende annuleringscondities:
   1. Bij annulering worden kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor reserveringen die tot stand zijn gekomen via een derde partij zoals groepen.nl en of wegaanopkamp.nl.
   2. De kosten zijn:
   • Bij annulering meer dan 3 maanden voor de aankomstdatum, 15% van de totale som (exclusief toeristenbelasting)
   • Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de aankomstdatum, 50% van de totale som (exclusief toeristenbelasting)
   • Bij annulering binnen twee tot één maand voor de aankomstdatum, 75 % van de totale som (exclusief toeristenbelasting)
   • Bij annulering binnen één maand voor de aankomstdatum, 90% van de totale som (exclusief toeristenbelasting)
   • Bij annulering op de dag van aankomst, 100% van de totale som (exclusief toeristenbelasting)
  • Je kunt dit risico afdekken door zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij tussentijds vertrek in de gereserveerde periode vindt geen restitutie plaats voor niet genoten overnachtingen.
 8. Aankomst- en vertrektijden
  1. Je huurt je kampeerveld van 13.00 uur op de aankomst dag tot 12.00 uur op de dag van vertrek.
  2. De slaapkamers, keuken en huiskamers van het Avonturenhuis, kun je vanaf 15.00 uur betreden op de aankomstdag tot 11.00 uur op de dag van vertrek.
  3. Indien je (buiten de zomerperiode) enkel voor een weekend (vrijdag tot en met zondag) boekt dan kun je vrijdagavond vanaf 19.00 uur terecht en is op zondag de uiterlijke vertrektijd 17.00 uur.
  4. Hiervan afwijkende tijden dien je per e-mail bij team reserveringen aan te vragen (reserveringen@scoutinglandgoed.nl) en gelden alleen bij een positieve bevestiging.
 9. Aanvullende voorwaarden
  1. In het geval van evenementen en grote (groeps-)kampen kunnen aanvullende voorwaarden opgelegd worden. Deze evenementen spreken wij met de organisatie graag vroegtijdig door. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt die wordt aangekondigd in de reserveringsbevestiging.
  2. Honden zijn op het hele kampeerveld niet toegestaan.
  3. Het bij aankomst overleggen van een “nachtregister” met minimaal per persoon vermeld, de achternaam, voorletters en woonplaats, is wettelijk verplicht. Dit nachtregister word je bij reservering toegestuurd zodat je dit van te voren al kan invullen.
  4. Voor het Avonturenhuis is een verplichte eindafkoop van de schoonmaak van toepassing.
  5. Afhankelijk van het jaargetijde en de weersomstandigheden berekenen wij een energietoeslag door.
  6. Na afloop van het gebruik van het Avonturenhuis lever je dit gebouw “bezemschoon” op.
  7. Als bijdrage in de zogenaamde “diepte reiniging” van het Avonturenhuis betaal je per persoon een kleine bijdrage over het hele verblijf.
  8. Voor alle kampeermaterialen die via SLZ gehuurd worden geldt een huurtermijn van minimaal 3 dagen.
  9. De huurder is verplicht alle op het terrein geldende veiligheids-, en verkeersvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor dat iedereen die tot de groep van de huurder hoort en/of bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheids-, en verkeersvoorschriften strikt naleven.
 10. Voorkeur voor kampeerveld of slaapkamer
  1. Je kunt bij je reservering voorkeur aangeven voor een specifiek kampeerveld of slaapkamer.
  2. Wij zullen zoveel als mogelijk deze voorkeur proberen aan te houden.
  3. Het kan zijn dat wij niet aan je voorkeur kunnen voldoen of in een later stadium het bevestigde kampeerveld of slaapkamer moeten wijzigen Je wordt hiervan zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
  4. Wijzigen van je kampeerveld of slaapkamer, geeft geen recht op restitutie of een kosteloze annulering.
 11. Tussentijdse beëindiging door SLZ en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
  1. SLZ kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  2. Indien de huurder, mede huurders en/of derden de verplichtingen uit de reserveringsvoorwaarden en/of vergunningen, de bijbehorende informatie en/of (overheids)voorschriften, ondanks schriftelijke waarschuwing niet of behoorlijk naleeft of naleven en in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van SLZ niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet
  3. Indien huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan SLZ en/of andere huurders bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein en/of Avonturenhuis bederft.
  4. Indien de huurder, ondanks schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het veld en of accommodatie in strijd met de bestemming van het terrein en/of het Avonturenhuis handelt.
  5. Indien SLZ tussentijdse opzegging en ontruiming wenst moet hij dit de huurder bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
  6. Na opzegging dient de huurder ervoor te zorgen dat het gehuurde veld en/of Avonturenhuis ten spoedigste is verlaten, doch binnen 4 uur.
  7. De huurder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.
 12. Veiligheid en algemene verplichtingen van de huurder
  1. De huurder is verplicht om zich aan de in SLZ geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van SLZ op te volgen. SLZ zal de huis- en gedragsregels op een duidelijke waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk  verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.
  2. De huurder is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van het SLZ in het kader van diens wettelijke verplichtingen omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.
  3. Huurder dient ziektegevallen en/of doktersbezoek te melden bij de receptie. Groepen dienen zelf te zorgen voor voldoende EHBO materiaal.
 13. Klachtenregeling
  1. Indien er een klacht is met betrekking tot de totstandkoming of afwikkeling van de reservering dan kan men zich wenden tot info@scoutinglandgoed.nl.
  2. Een klacht moet minimaal het reserveringsnummer, afzender en een goede omschrijving van de klacht bevatten.
  3. Bij een volledige klacht wordt uiterlijk 4 weken na het indienen een beslissing genomen en wordt de klager van de uitkomst schriftelijk (e-mail) op de hoogte gebracht.

Zie ook onze Spelregels voor het verblijf.